Onlangs kwam ik de term tegen in de Kamerbrief van staatsecretaris Mona Keijzer inzake het rapport dat is verschenen over de rechtsbescherming bij aanbesteden. Uit dit rapport blijkt dat bij veel ondernemers een onderliggend gevoel van ongelijkheid bestaat tussen de aanbestedende dienst en de ondernemer. Uiteraard is dit gevoel enigszins te verklaren uit het feit dat het bij aanbesteden om relatie opdrachtgever/ opdrachtnemer gaat, maar er lijkt toch meer aan de hand.


De speech van Koning Willem Alexander tijdens de dodenherdenking 2020 maakt een grote indruk. Zeker als je de speech nog eens rustig terugleest. Majestueus om het zo maar te zeggen!
Vooral de zinsnede: “Maak niet normaal wat niet normaal is” blijft hangen. In de context van de speech, in de context van het Corona virus maar zeker ook in de context van onze toekomst.

We houden het nu al vanaf 16 maart jl. vol in Nederland, massaal binnenblijven en thuiswerken in de strijd tegen de verspreiding van het Coronavirus die de ziekte Covid-19 veroorzaakt. Langzaam ontstaat er een optimisme over een mogelijke versoepeling van de regels. Wat je meteen buiten merkt; de mobiliteit neemt toe en men lijkt wat soepeler om te gaan met de regels. Een gedrag dat schijnt te passen in onze cultuur; een land van regels, maar zeker ook van tussen de regels! De richtlijnen geven hier dan ook volop ruimte voor, je moet niet verbaasd zijn als je bouwmarkten open laat mensen niet thuisblijven.

In de afgelopen jaren heeft het woord klimaat een andere lading gekregen. Oorspronkelijk vrij neutraal bedacht. Zonder extra lading heb ik daar ook op school nog de nodige lessen over mogen volgen. Altijd in redelijk ontspannen toestand. Daardoor denk ik ook even moeten googlen wat de technische betekenis nu ook alweer precies was. Volgens wikipedia[1] is het klimaat: “De gemiddelde weerstoestand (temperatuur, windkracht, bedekkingsgraad en neerslag) over een periode van minimaal 30 jaar.” Voor de volledigheid voeg ik daar dan nog aan toe dat het dan gaat dan om deze gemiddelde weertoestand op een bepaalde plaats.

De beste willen zijn. Dat is een mooi streven zo op het oog. Boven de rest uitsteken, willen winnen, aan de haal gaan met de overwinning. Wie geniet er niet van als Sven Kramer of Irene Wüst voor de zoveelste keer een kampioenschap binnen halen.

Subcategorieën

Duurzaam inkopen en aanbesteden

 

 

 

We zijn in transitie naar een duurzame economie. Inkoop is een belangrijk instrument om de duurzame economie te stimuleren. Wij adviseren organisaties hoe invulling gegeven kan worden aan een duurzame economie door innovatieve aanbestedingen te ontwerpen en te begeleiden.

 

Contact

Copyright BCMP 2019 - Privacyverklaring