We houden het nu al vanaf 16 maart jl. vol in Nederland, massaal binnenblijven en thuiswerken in de strijd tegen de verspreiding van het Coronavirus die de ziekte Covid-19 veroorzaakt. Langzaam ontstaat er een optimisme over een mogelijke versoepeling van de regels. Wat je meteen buiten merkt; de mobiliteit neemt toe en men lijkt wat soepeler om te gaan met de regels. Een gedrag dat schijnt te passen in onze cultuur; een land van regels, maar zeker ook van tussen de regels! De richtlijnen geven hier dan ook volop ruimte voor, je moet niet verbaasd zijn als je bouwmarkten open laat mensen niet thuisblijven.

Premier Rutte heeft recent organisatie opgeroepen om zich voor te gaan bereiden op de zogenaamde 1,5 meter economie, tegelijkertijd bespeur je terughoudendheid bij het versoepelen van de regels. In zijn woorden, ‘duivelse dilemma’s tussen volksgezondheid en economie’.

3 mei jl. kwam de berichtgeving van het RIVM dat ze de weg naar ‘normaal’ eigenlijk niet weten. Er nog geen sprake is van een doordachte exit strategie. Een eerlijk antwoord van dit instituut. Dat vergt wat ons betreft de komende periode dus een zeer adaptieve wijze van handelen om uiteindelijk uit de intelligente Lock-down te komen. Stap voor stap, leren, doorpakken en zeker ook terug durven komen op eerdere besluiten lijkt het intelligente antwoord op de vraag hoe nu verder?

Organisaties zijn zich dus aan het voorbereiden op de wijze waarop ze hun werkomgeving gaan aanpassen aan die 1,5 meter samenleving. Inmiddels zijn veel artikelen geschreven over hoe je de werkomgeving zo goed mogelijk kunt inrichten. Je kunt er zelfs voor kiezen om een bedrijf in te huren welke je in staat stelt om de werkomgeving ‘gecertificeerd’ 1,5 meter proof in te richten. Voor wat het waard is. Men richt zich op elementen in de fysieke werkomgeving, als 1,5 meter afstand, aanvullende hygiëne maatregelen, routering, en aanpassingen in de technische installaties.

Waarbij we ervan uit lijken te gaan dat we straks weer zoveel mogelijk medewerkers naar de locaties toe willen laten komen. Want dat zijn we immers zo gewend.

Of dat nu zo intelligent is betwijfelen we, zeker als je bijvoorbeeld deze aflevering van het tv-programma Monitor bekeken hebt.

Naar de mening van BCMP dienen organisaties vooral en eerst te kijken naar welke activiteiten, welke samenwerkingsovereenkomst essentieel zijn. Hoe je dat het beste organiseert? Gezien het feit dat zelfs het RIVM nog niet heel veel weet, dient het motto nog steeds te zijn: Thuiswerken, tenzij. Dat tenzij wordt door ons ingevuld met locatie gebonden activiteiten of als je het onmogelijk is om thuis een goede werkplek in te richten. Tenzij geldt ook als het sociaal welbevinden en of vitaliteit van de medewerkers in het gedrang komt.

In de visie van BCMP vergt de intelligente Lock-down een intelligente herstart. Daarbij gaat activiteiten gerelateerd werken de boventoon voeren. Het thuiswerk zal een integraal onderdeel worden en blijven van de werkomgeving.

Het zal een gedragsverandering betekenen. 1,5 meter afstand houden is niet natuurlijk voor de (sociale) mens. Een ‘paar weken’ Lock-down zal eeuwenoud gedrag niet echt veranderen. Nudging kan helpen maar er zal veel tijd besteed moeten worden aan het helpen van het eigen maken van de gedragsverandering. Dat vergt nadenken over facilitering, eigenaarschap, leiderschap en heeft effect op de cultuur. Stap voor stap acteren, leren, durven door te pakken en durven terug te komen op eerdere besluiten als blijkt dat deze simpelweg niet voldoen. Gerelateerd aan de uit te voeren activiteiten, Dit betekent: Zet de mens en de bedoeling van de organisatie centraal. De fysieke werkomgeving volgt en wordt zo slim en veilig mogelijk vormgegeven in het (voorlopig) nieuwe normaal.

Om verder van gedachten te wisselen met ons kunt u contact opnemen met Hans de Wit, partner BCMP, +31 (0) 6 1140 2315

Duurzaam inkopen en aanbesteden

 

 

 

We zijn in transitie naar een duurzame economie. Inkoop is een belangrijk instrument om de duurzame economie te stimuleren. Wij adviseren organisaties hoe invulling gegeven kan worden aan een duurzame economie door innovatieve aanbestedingen te ontwerpen en te begeleiden.

 

Contact

Copyright BCMP 2019 - Privacyverklaring