De speech van Koning Willem Alexander tijdens de dodenherdenking 2020 maakt een grote indruk. Zeker als je de speech nog eens rustig terugleest. Majestueus om het zo maar te zeggen!
Vooral de zinsnede: “Maak niet normaal wat niet normaal is” blijft hangen. In de context van de speech, in de context van het Corona virus maar zeker ook in de context van onze toekomst.

We zijn in ons economisch denken en handelen een aantal zaken normaal gaan vinden. Zaken die 70 jaar geleden - met een wereldbevolking van 3 miljard mensen met een bijbehorende die 10 keer kleiner dan nu - best logisch klonken en ons ook welvaart heeft gebracht. Is dit economisch denken nog steeds ‘normaal’?


Hoe normaal is het dat we met een steeds uitdijende wereldbevolking uit blijven gaan van groei. De planeet is niet onuitputtelijk. Er wordt veel nagedacht over hoe het anders kan. We horen termen als groene groei, duurzame groei, inclusieve groei, maar het blijft groei!
Groei die ons veel gebracht heeft maar die nu tegen ons gaat werken. We zien de effecten van groei; steeds meer luchtvervuiling, een groeiende plastic-soep, smeltende poolkappen enz. Deze gevolgen van groei mogen we niet meer normaal vinden.


We menen dat kritiek op een bestaand (economisch) model alleen niet voldoende is. We zullen een ander model – circulaire economie – moeten introduceren die zo aanspreekt dat je er vanzelfsprekend voor kiest.


We geloven in een circulaire economie; gericht op herverdelen en regeneratie, uitgaande van de gemeenschap, collectiviteit en bewustzijn van het feit dat we onderdeel zijn van de biosfeer op aarde. Een ingebedde economie!


BCMP helpt u met het vinden van handvatten om circulaire economie in uw organisatie te operationaliseren. Daar ligt onze passie en daar helpen we u graag bij!

Duurzaam inkopen en aanbesteden

 

 

 

We zijn in transitie naar een duurzame economie. Inkoop is een belangrijk instrument om de duurzame economie te stimuleren. Wij adviseren organisaties hoe invulling gegeven kan worden aan een duurzame economie door innovatieve aanbestedingen te ontwerpen en te begeleiden.

 

Contact

Copyright BCMP 2019 - Privacyverklaring