Onlangs kwam ik de term tegen in de Kamerbrief van staatsecretaris Mona Keijzer inzake het rapport dat is verschenen over de rechtsbescherming bij aanbesteden. Uit dit rapport blijkt dat bij veel ondernemers een onderliggend gevoel van ongelijkheid bestaat tussen de aanbestedende dienst en de ondernemer. Uiteraard is dit gevoel enigszins te verklaren uit het feit dat het bij aanbesteden om relatie opdrachtgever/ opdrachtnemer gaat, maar er lijkt toch meer aan de hand.

Ondernemers ervaren ook gebrek aan professionaliteit en transparantie bij de aanbestedende dienst. Ook houding en gedrag van de aanbestedende dienst laat vaak te wensen over. Vragen worden onvoldoende beantwoord of afwijzingen onvoldoende gemotiveerd.  Ondernemers kunnen uiteraard een klacht indienen maar dat gebeurt zelden. Ondernemers zijn bang voor reputatieschade en hebben het gevoel dat het indienen van een klacht geen nut heeft. En dat is begrijpelijk want slechts weinig klachten worden gegrond verklaard of de uitspraak komt te laat om nog van invloed te kunnen zijn op de aanbesteding.  En de rechter brengt ook geen soelaas, slechts in 22% van de rechtszaken wordt de ondernemer in het gelijk gesteld. Bepaald geen bemoedigend percentage.

De staatsecretaris kondigt in haar brief aan dat zij een vervolg wil geven aan Actieagenda Beter Aanbesteden die met aanbevelingen kunnen komen om het wij/zij denken tegen te gaan. Het zal dus nog wel even duren voordat de aanbevelingen komen en of aanbestedende diensten deze zullen gaan opvolgen is ook maar de vraag.

Toch zijn er al diverse aanbestedende diensten die zien dat het anders kan en hebben besloten een aanbesteding te doen met de RCC methodiek. Bij deze innovatieve manier van inkopen wordt geen vooraf zelf ontworpen oplossing besteld maar wordt in een vroeg stadium een partnerschap aangegaan en in een hechte samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt de best passende oplossing ontwikkeld en gerealiseerd. Geen wij/zij denken maar samen.

De aanbestedende diensten die de RCC methodiek hebben toegepast zijn enthousiast en de methode is zelfs genomineerd geweest voor de KoopWijsPrijs 2019.

Wilt u meer weten over de RCC methode? Neem dan contact met ons op, wij maken graag een afspraak om ook u enthousiast te maken over de RCC methode.

Duurzaam inkopen en aanbesteden

 

 

 

We zijn in transitie naar een duurzame economie. Inkoop is een belangrijk instrument om de duurzame economie te stimuleren. Wij adviseren organisaties hoe invulling gegeven kan worden aan een duurzame economie door innovatieve aanbestedingen te ontwerpen en te begeleiden.

 

Contact

Copyright BCMP 2019 - Privacyverklaring