Met de rede van Greta Thunberg voor de UN nog vers in het geheugen merk ik dat de lading van het woord klimaat aan het veranderen is. Dreiging, gevaar, tot aan hulpeloosheid en fatalisme aan de ene kant, en ontkenning, passiviteit en boosheid aan de andere kant. Er lijken wetenschappelijk ook twee kanten te ontstaan, al wordt dat dan ook weer ontkend enzeker wekelijks maar waarschijnlijk dagelijks ontvangen we nieuwsberichten over het klimaat.

Wat duidelijk lijkt is dat het veranderd, niet op een plaats maar over de hele wereld. En of het nu wel of niet wetenschappelijk 100% duidelijk is dit komt door toedoen van de mens, met een beetje gezond verstand zie je om je heen dat we met zijn allen wel degelijk (meestal negatieve) invloed op de omgeving om ons heen hebben. Het huidige economisch stelsel uitgaande van groei, groei, groei lijkt ook de grenzen van redelijkheid te bereiken. We kunnen zo niet doorgaan, als was het maar vanwege de het simpele feit dat veel essentiële grondstoffen de komende jaren opraken.

Veel zaken komen verrassend genoeg ook minder in het nieuws, de insectensterfte is door gebruik van landbouwgif op sommige plaatsen al opgelopen tot 80%, de impact van de vleesconsumptie lijkt nog niet geheel doorgedrongen te zijn of wordt wellicht vakkundig in het duister gehouden. Klimaat lijkt nu de grootste uitdaging, maar ons eetpatroon en de afnemende biodiversiteit lijken net zo groot zo niet grotere uitdagingen.

Het oplossing voor deze problemen zijn niet meteen voorhanden, het is complex. En dat is nog een understatement. Het grijpt in elkaar, wat goed lijkt voor de ene uitdaging is funest voor de andere. Neem bijvoorbeeld windmolens, helpt bij de overgang naar duurzame energiebronnen, heeft een negatieve impact op de biodiversiteit.

Waar beginnen we dan? Niets doen lijkt geen optie meer, wanhopig worden helpt ook niet. Als je maar lang genoeg terugkijkt zie je dat we zo’n 10.000 jaar geleden op de Savanne al begonnen zijn om de boel onbewust flink te verkloten, dus verwacht nu niet dat we dit op korte termijn met minimale inspanning opgelost hebben. Nee, dit zal een flinke uitdaging voor ons allen worden.

Even terug naar het klimaat, bepaalde weerstand over langere periode op een bepaalde plaats. Laten we uitgaan van die bepaalde plaats en de uitdagingen om te beginnen kleiner maken en plaatsen in onze directe omgeving. Wat kunnen we met zijn allen in de directe leefomgeving vandaag al anders doen? Daar begint het ook, naast de wereldwijze congressen over klimaatdoelstellingen etc.

Vele kleine stappen maken een grote!

De grootste uitdaging daarbij is om het simpel en overzichtelijk te houden, de verhalen erbij te kunnen vertellen en zo steeds meer en meer mensen en andere organisaties in beweging te krijgen! Samen, met kleine maar kordate stapjes op weg naar nieuwe manieren van werken!

Hans de Wit

[1] Bezocht op 24-09-2019

[2] The insect Apocalyps is here, Brooke Jarvis, november 2018 

 

Duurzaam inkopen en aanbesteden

 

 

 

We zijn in transitie naar een duurzame economie. Inkoop is een belangrijk instrument om de duurzame economie te stimuleren. Wij adviseren organisaties hoe invulling gegeven kan worden aan een duurzame economie door innovatieve aanbestedingen te ontwerpen en te begeleiden.

 

Contact

Copyright BCMP 2019 - Privacyverklaring