Invulling geven aan het klimaatakkoord: dichterbij dan je denkt!

Tijdens de algemene beschouwingen naar aanleiding van Prinsjesdag speelde het klimaatakkoord weer een grote rol in politiek Den Haag, maar überhaupt zijn thema’s als duurzaamheid, circulaire economie, klimaatadaptatie en (bescherming van) ecologie niet meer weg te denken uit onze samenleving. Maar wat doen we als overheid eigenlijk met alle duurzame ideeën en initiatieven? Kopen wij deze al in zodat hun impact kan worden vergroot? Zouden wij deze thema’s beter kunnen adresseren? Dit zijn allemaal vragen die voor jou als beleidsmaker, programmamanager of inkoopadviseur van belang zijn nu het klimaatakkoord zijn beslag krijgt.

 Klimaatakkoord In het klimaatakkoord staat het woord ‘inkoop’ 31 keer genoemd als aanjager van een duurzamere economie. Dat is niet zo gek aangezien het CBS onlangs nog publiceerde dat inkoop een duidelijke impact heeft op het klimaat en dus ook een positief effect kan hebben op duurzaamheid. “Practice what you preach” Het klimaatakkoord zal een groot effect hebben op jouw werk, maar hoe zet je woorden en politieke ambitie om in actie? Wat heb je nodig om klaar te zijn voor de opgave van de reductie van broeikasgassen in 2030? Passen hier die duurzame ideeën en initiatieven bij? En wat heb je nodig om deze in te kopen?

KplusV, BCMP en Onlanders hebben ruime ervaring met innovatieve aanbestedingsmethoden zoals BVP en Rapid Circular Contracting. Daarom hebben zij het initiatief genomen voor een onafhankelijk en open platform voor het delen van kennis over impactvol en duurzaam inkopen.

Aanmelden ochtendsessieCopyright BCMP 2019 - Privacyverklaring