Een belangrijk instrument om de circulaire economie aan te jagen is inkoop. Wij begeleiden organisaties bij inkooptrajecten en aanbestedingen waarbij hoge ambities worden nagestreefd op het gebied van duurzaamheid en circulariteit.
Wij hebben veel kennis en praktische ervaring met de RCC/RIC methode; een innovatief inkoopproces waarvan inmiddels veel non-profit organisaties gebruik maken.

BCMP helpt organisaties om strategie te ontwikkelen rondom betekenisvol ondernemen. Wij helpen met het vinden van antwoorden op hedendaagse vraagstukken rondom duurzaamheid en gezond en vitaal werken.

Samen brengen we evenwicht in de zakelijke, persoonlijke en maatschappelijke belangen met oog op welvaart, welbevinden en welzijn.

Bij circulair aanbesteden kunnen er aanbestedingsrechtelijke vragen opdoemen. Wij dienen als vraagbaak bij alle juridische vragen bij het circulair aanbesteden. Wij helpen bij het opstellen van (circulaire) aanbestedingsstukken, het toetsen van aanmeldingen en inschrijvingen, het opstellen van motivering gunningsbeslissing en opstellen van afwijzingsbeslissingen.

Duurzaam inkopen en aanbesteden

 

 

 

We zijn in transitie naar een duurzame economie. Inkoop is een belangrijk instrument om de duurzame economie te stimuleren. Wij adviseren organisaties hoe invulling gegeven kan worden aan een duurzame economie door innovatieve aanbestedingen te ontwerpen en te begeleiden.

 

Contact

Copyright BCMP 2019 - Privacyverklaring