Bij circulair aanbesteden kunnen er aanbestedingsrechtelijke vragen opdoemen. Wij dienen als vraagbaak bij alle juridische vragen bij het circulair aanbesteden. Wij helpen bij het opstellen van (circulaire) aanbestedingsstukken, het toetsen van aanmeldingen en inschrijvingen, het opstellen van motivering gunningsbeslissing en opstellen van afwijzingsbeslissingen.

Duurzaam inkopen en aanbesteden

 

 

 

We zijn in transitie naar een duurzame economie. Inkoop is een belangrijk instrument om de duurzame economie te stimuleren. Wij adviseren organisaties hoe invulling gegeven kan worden aan een duurzame economie door innovatieve aanbestedingen te ontwerpen en te begeleiden.

 

Contact

Copyright BCMP 2019 - Privacyverklaring