Samen werken aan een betekenisvolle wereld.

Evenwicht brengen in de zakelijke, persoonlijke en maatschappelijke belangen met oog op welvaart, welbevinden en welzijn.

 

Harry Renting

Partner

Harry is geboren op de boerderij; dichtbij de natuur zag hij dat alles een natuurlijke tijd (nodig) heeft. Met zijn ervaring in het onderwijs heeft hij een scherp oog ontwikkeld voor de mogelijkheden en behoeften van het individu, maar ook de kracht van samenwerken in teams en organisaties. Zijn ervaring bij de overheid heeft hem geleerd dat verandering gestuurd kan worden, maar dat alles zijn eigen dynamiek heeft waarbij richting weten een onmisbare voorwaarde is. Weten wat de bedoeling is en daar steeds aan toetsen is zijn devies. Harry is gedreven om anderen te helpen om zo samen een betere wereld te creëren.

 

 

 Marlon Lemmers

Partner

Marlon heeft na haar rechtenstudie aan de Universiteit Leiden als (fiscaal) adviseur gewerkt bij diverse advieskantoren. Als adviseur heeft zij meer dan gemiddeld oog voor wat een mens beweegt in zakelijk en persoonlijk opzicht. Ook maatschappelijke vraagstukken omtrent milieu en duurzaamheid hebben haar interesse. We staan aan de vooravond van een transitie naar een circulaire economie en daar wil zij graag haar steentje aan bijdragen. Omdat inkoop een belangrijk instrument is om de circulaire economie aan te jagen is zij gestart met een post master opleiding aanbestedingsrecht. Zo kan zij organisaties adviseren hoe zij het circulaire inkoopproces kunnen vormgeven.

 

Hans de Wit

Partner

"Als je er goed over nadenkt hebben al onze huidige uitdagingen hun oorsprong op de Savanne"

De afgelopen jaren is het verlangen van Hans om anders, meer betekenisvol, te organiseren alleen maar toegenomen. Samenwerken is de kern van waar het om draait. Op basis van respect, vertrouwen, transparantie, durven en doen nieuwe samenwerkingsvormen ontwikkelen, en op die manier een bijdrage leveren aan een betere wereld voor zijn kinderen, daar gaat en staat Hans voor!

Hans voelt zich op zijn best in een organisatie die in verandering is. Hij heeft vanaf jonge leeftijd leidinggevende posities ingenomen en daarvan geleerd dat hij graag met mensen omgaat, het vermogen heeft om mensen vanuit hun kracht te laten samenwerken, waardoor er prachtige dingen kunnen ontstaan en prachtige resultaten worden behaald.

Hans gaat daarbij uit van de uitgangspunten mooi werk, met plezier en zinvol bezig zijn met maximale inzet van aanwezig talent en expertise!

 

Duurzaam inkopen en aanbesteden

 

 

 

We zijn in transitie naar een duurzame economie. Inkoop is een belangrijk instrument om de duurzame economie te stimuleren. Wij adviseren organisaties hoe invulling gegeven kan worden aan een duurzame economie door innovatieve aanbestedingen te ontwerpen en te begeleiden.

 

Contact

Copyright BCMP 2019 - Privacyverklaring